Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 30,020.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 30,400.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 29,160.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 27,450.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 26,010.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 30,370.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 28,000.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 28,180.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,470.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 8,020.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,180.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 26,050.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,710.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 28,340.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 28,260.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,670.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,750.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,060.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,030.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,800.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,140.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,160.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,040.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,020.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,740.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 29,440.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,990.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,870.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 31,000.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 30,430.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,290.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,210.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,210.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,190.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,300.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,360.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 29,520.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 29,510.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,920.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,900.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,940.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,960.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,090.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,020.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,550.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 31,150.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 30,050.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,170.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 30,410.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,810.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,850.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,250.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 39,220.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,900.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,850.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,960.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,870.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 31,480.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 31,460.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 31,410.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 31,450.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 31,560.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 31,550.00